Konzultaci je nutno domluvit předem.

Máte-li otázky o způsobu mé práce nebo si nejste jisti, zda je tento typ terapie pro vás vhodný, nabízím15-minutovou telefonní či skype konzultaci zdarma. 

Telefon: (020) 763 778 76 (Prosím zanechte zprávu)

Email: kristina@valendinova.com nebo použijte tento formulář.

Rezervace je závazná a lze ji zrušit nejpozději 24 hodin předem.

Jméno *
Jméno

Adresa konzultační místnosti: 

56 Bloomsbury Street, London WC1B